Algemene voorwaarden gasten-inschrijfformulier​

Algemene voorwaarden
gasten-inschrijfformulier

Beste bezoeker, Welkom bij onze faciliteit! We hechten veel waarde aan uw veiligheid, comfort en naleving van de geldende voorschriften. Om u te helpen bij een soepel en aangenaam verblijf, willen we enkele belangrijke richtlijnen verduidelijken:
 1. Geheimhouding van vertrouwelijke informatie:

  We hechten veel waarde aan de bescherming van vertrouwelijke informatie. Tijdens uw bezoek wordt u mogelijk blootgesteld aan vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Wij verzoeken u om deze informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en niet met anderen te delen. Het ongeoorloofd vrijgeven of delen van vertrouwelijke informatie kan juridische gevolgen hebben.

 2. Volg te allen tijde onze instructies:

  Ons personeel is hier om uw bezoek veilig en efficiënt te laten verlopen. Het opvolgen van hun instructies is van cruciaal belang om potentiële risico's te minimaliseren en ervoor te zorgen dat uw verblijf soepel verloopt.

 3. Wees uiterst zorgvuldig met informatie:

  Het betekent dat u vertrouwelijke informatie met grote zorgvuldigheid moet behandelen. Dit omvat het niet delen van vertrouwelijke informatie met anderen, het niet onbeheerd achterlaten van vertrouwelijke documenten en het veilig omgaan met elektronische gegevens. Denk aan de gevoeligheid van informatie en bescherm deze tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

 4. Weet hoe en waar u mee werkt:

  Het begrijpen van de apparatuur en systemen waarmee u werkt, is van vitaal belang voor uw eigen veiligheid en de integriteit van onze faciliteit. Ons personeel staat klaar om eventuele vragen te beantwoorden en u te voorzien van de benodigde informatie.

 5. Handel volgens afspraken en procedures:

  Wij hebben specifieke procedures en richtlijnen vastgesteld om de veiligheid en efficiëntie te waarborgen. Het volgen van deze vastgestelde afspraken helpt om een geordende en gestructureerde werkomgeving te handhaven.

 6. Houd uw werkplek opgeruimd:

  Het handhaven van een nette en georganiseerde werkplek is essentieel om ongevallen en verwarring te voorkomen. Neem alstublieft de tijd om uw werkplek schoon en georganiseerd te houden.

 7. Het gebruik van USB-sticks is niet toegestaan:

  Dit beleid is bedoeld om de beveiliging van onze systemen te waarborgen. Het gebruik van USB-sticks is beperkt om potentiële beveiligingsrisico's te minimaliseren.

 8. Het maken van foto's is verboden:

  Het verbod op foto's is ingesteld om de privacy en veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen. Het is belangrijk om dit beleid te respecteren.

 9. Plaats uw bezoekersbadge duidelijk zichtbaar:

  Uw bezoekersbadge dient altijd zichtbaar te zijn voor identificatie en toegangscontrole. Dit draagt bij aan een veilig verblijf.

 10. Onraad? Informeer onmiddellijk ons personeel:

  Als u iets verdachts opmerkt of zich onveilig voelt, twijfel dan niet en informeer onmiddellijk ons personeel. Uw veiligheid heeft onze hoogste prioriteit.

 11. Beperking van fysieke toegang:

  Sommige delen van onze faciliteit zijn beperkt toegankelijk voor geautoriseerd personeel. Respecteer alstublieft deze beperkingen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen.

 12. Naleving van wet- en regelgeving:

  Het is van cruciaal belang dat u zich te allen tijde houdt aan de geldende wetten en voorschriften tijdens uw bezoek aan onze faciliteit. Dit omvat onder andere regels met betrekking tot veiligheid, gezondheid en privacy.

 13. Meldingsplicht van gezondheidsproblemen:

  In situaties waarin gezondheidsrisico's een rol spelen, kan het nodig zijn dat bezoekers gezondheidsproblemen of besmettelijke ziekten melden om anderen te beschermen. We rekenen op uw medewerking in dergelijke gevallen.

 14. Milieubewustzijn:

  Als onderdeel van ons streven naar duurzaamheid en milieubescherming, vragen we u om bewust om te gaan met energie, water en afval in onze faciliteit. Help ons om een positieve impact op het milieu te hebben.

 15. Alcohol- en drugsmisbruik:

  Het gebruik van alcohol of drugs is strikt verboden.

 16. Bewaarperiode van gegevens:

  Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, organisatie, datum en tijd van uw bezoek, worden gedurende een periode van zes maanden bewaard en worden daarna automatisch verwijderd conform ons gegevensbeleid.

Wij danken u voor uw medewerking en hopen dat u een aangenaam verblijf heeft bij ons. Als u vragen heeft of assistentie nodig heeft, aarzel dan niet om ons personeel te benaderen.